Видове отровни змии в България

В България, според учени от БАН, са регистрирани 17 вида змии, като относително малък процент от тях съдържат силни токсини в отровата си, способни да навредят на човешкото здраве. Двете опасно отровни представителки са усойницата (Vipera berus) и пепелянката (Vipera ammodytes). Сред останалите често срещани видове у нас са: ивичестият смок, черновратата стрелушка, смокът мишкар, котешката змия, вдлъбнаточелият смок, червейницата (най-малката змия в България), турската боа, пъстър и леопардов смок, обикновена водна и др. 

Пепелянка 

Пепелянките в България имат дължина на тялото 50-70 см и отличителен белег е рогче, разположено на главите. Цветът им е бежов, до пепеляв, а окраската – в зигзагообразна форма, по дължината на тялото. Мъжките имат белег на задната част на главата, подобен на буква V, при женските той е по-светъл и трудно забележим. Пепелянката е живораждащ вид, който обитава цяла България. Крие се в дупки, но обитава слънчеви каменисти местности и райони с висока тревиста растителност и храсти. Не е много агресивна, ако се почувства застрашена може да изсъска силно и да избяга, но и да се опита да хапе.  Отровата ѝ е токсична, но най-често симптомите след ухапване отшумяват до дни. За деца и възрастни, както и хора с влошено здраве, може да е опасна. 

Усойница

Усойниците живеят главно във високите планини в България - Стара планина, Рила, Пирин, Витоша, Родопи и др. Обитават както стръмни каменисти зони, така и влажни местности. Цветът на тялото може да варира, като най-често са сиви и имат зигзагообразна окраска на гърба. Дължината на тялото не надвишава 55 см, като в повечето случаи екземплярите са по-дребни. Най-често проблемите с усойници са по невнимание, ако ги настъпим. Отровата на усойниците има силна токсичност, но успокоително е, че при ухапване в тялото попада малка част от нея и рядко се стига до фатален изход. Възможно е да настъпи анафилаксия с тежки последици след ухапване. 

Къде се срещат отровни змии в България?

  • Планински, равнинни и горски местности;  
  • Места обрасли с висока тревиста растителност, дървета, както и каменисти и скалисти зони;
  • Предпочитат слънчеви зони, но понякога се спотайват и близо до водни басейни езера и реки;
  • Пепелянките са широко разпространени у нас, обикновено обитават райони с надморска височина до 1450 м, но и в равнинни региони, особено в Западна България; 
  • Усойниците живеят по високите планински склонове и нерядко могат да бъдат срещнати на излет или поход в планините. 

Съвети при среща с отровна змия

Признаци на разпознаване 

Опитайте се да идентифицирате вида на влечугото според формата на главата, очите и окраската. Шарките и цветовете на тялото могат да бъдат индикатор за отровност. Въпреки че това не е универсално правило, мнозинството отровни екземпляри имат ярки цветове или характерни шарки, които могат да предупредят за опасност. Отровните змии обикновено избягват бързината, пълзейки бавно и рядко са агресивни. Въпреки това, поведението на влечугото може да варира в зависимост от обстоятелствата. 

Как да се държите в случай на среща?

Ако срещнете отровна змия, е важно да запазите спокойствие. Преместете се бавно и внимателно и останете на безопасно разстояние. Не стъпвайте близо до влечугото и не го дразнете, за да избегнете ухапване. Ако се намира в собствеността ви и след като сте идентифицирали вида и сте сигурни, че не е отровно, опитайте се да го преместите. 

Как да се предпазите?

  • Когато се разхождате на открито в природата, носете затворени обувки и дълги панталони. Те ще ви предпазят не само от ухапване на пълзяща твар, но и от насекоми и паразити. Избягвайте зони с висока тревиста растителност и използвайте репеленти. 
  • Ако имате къща с градина, винаги носете предпазни ръкавици, когато работите. Покриването на ръцете ще ги защити от ухапване от повечето змии (включително и отровни), срещани в България. Избягвайте да складирате дърва или да трупате купчини с камъни в двора си – тези места са идеални укрития за влечугите. Винаги почиствайте старателно градината си и поддържайте тревата окосена. Третирайте пътеките и моравите с препарати против влечуги. 

Как да предотвратите среща с тях?

Препоръчваме Ви да използвате препарати против змии, с които да извършвате редовни обработки в двора, градината, както и по пътеките и стените на къщата си. Може да избирате между спрей или гранули от италианския бранд Флортис или да заложите на уред срещу змии, който прогонва както и други влечуги, така и подземни гризачи чрез вибрации и ултразвук. 

Комбинацията от два метода за прогонване на змии със сигурност ще Ви спести главоболия и ще Ви позволи да се насладите на приятна почивка в имота си в България, без риск от отровни влечуги. Свържете се с консултантите от Ню Фреш, ако се колебаете в избора си. Повече от 10 години ние сме “Експертът в прогонването на вредители в България!”