Меню
Количка

Максфорс Платин Maxforce® Platin Bayer гел за хлебарки и люспеници - 30 гр. + ПОДАРЪК Бутало

Максфорс Платин Maxforce® Platin Bayer гел за хлебарки и люспеници - 30 гр. + ПОДАРЪК Бутало
Максфорс Платин Maxforce® Platin Bayer гел за хлебарки и люспеници - 30 гр. + ПОДАРЪК Бутало
Максфорс Платин Maxforce® Platin Bayer гел за хлебарки и люспеници - 30 гр. + ПОДАРЪК Бутало
Временно изчерпан
Максфорс Платин Maxforce® Platin Bayer гел за хлебарки и люспеници - 30 гр. + ПОДАРЪК Бутало
Максфорс Платин Maxforce® Platin Bayer гел за хлебарки и люспеници - 30 гр. + ПОДАРЪК Бутало
Максфорс Платин Maxforce® Platin Bayer гел за хлебарки и люспеници - 30 гр. + ПОДАРЪК Бутало
Максфорс Платин Maxforce® Platin Bayer гел за хлебарки и люспеници - 30 гр. + ПОДАРЪК Бутало
74.90лв
Без данък: 74.90лв
  • Наличност: Временно изчерпан
  • Код на артикула: 071-905
  • Тегло: 0.05kg

Максфорс Платин Maxforce® Platin Bayer гел за хлебарки и люспеници - 30 гр.

Вид на биоцида: гел готов за употреба

Категория на потребители: само за професионална употреба. 

Наименование на активното вещество: Клотианидин - 1 g/ 100  g.

Област  на приложение: 

Биоцид под  формата  на хранителна примамка  за  контрол на хлебарки (ориенталска хлебарка Blatta orieпtalis, германска хлебарка Blattella germaпica, американска хлебарка Periplaneta americana) и люспеници (сива люспеница Ctenolepisma longicaudatum) на закрито в жилищни и обществени сгради, помещения за работа с храни и малки  помещения за  настаняване на животии (само сгради,  помещения за обработка  и съхранение на фуражи, с изключение на конюшни,  кошари за животни и клетки, в които  се намират животни).
В бита: къщи и жилищни сгради (включително кухни). Обекти за производство, търговия и съхранение на храни: хранително-вкусова промишленост, кухни, кланици, магазини за хранителни стоки, складове, складове за суровини, силози (с изключение на такива, в които се съхранява зърно), ресторанти, търговски кухни и др.
Обекти с обществено предназначение: хотели, здравни и лечебни заведения, обществени и общински сгради, обществени бани, църкви, зали, читалища, летища, жп гари и автогари, киносалони и др.
Ветеринарни обекти и места за подслоняване на животни – зоопаркове, зоомагазини, развъдници, ветеринарни практики, вивариуми и др. (с изключение на боксове с животни и клетки).

Готов за употреба инсектициден гел-примамка за бърз контрол на нимфи и възрастни хлебарки и люспеници. 
Максфорс Платин издържа на широк температурен диапазон.

Съдържа 1% клотианидин и хранителни съставки, които са особено вкусни за хлебарките. 
Клотианидинът принадлежи към класа на неоникотиноидните инсектициди. 
Неоникотиноидите имат различен начин на действие от инсектицидите от други класове като пиретроиди и органофосфати. Употребата като гел гарантира третиране на малка част от обекта, като по този начин се намалява вероятността от приемане на сублетални дози.

Начин на употреба: 
Биоцидът е готов  за употреба (гел). Прилага се точково с помощта на reл-апликатор или спринцовка.

Дози на приложение
Разходната норма зависи от степента на нападение и вида на хлебарките. 
Забележка: Една лентичка от 5 мм = 0.05 гр.; една лентичка от 7 мм = 0.1 гр.

Разходна норма: 0.1- 0.3 g/m2
Разходната норма се определя от степента на заразяване и вида на вредителитe. 
Плътност на нападение:
- Превантивна програма: когато се правят регулярни (на тримесечие) третирания за непрекъснат контрол на активните популации на хлебарките.
- Ниска степен на нападение: рядко се виждат хлебарки през деня.
- Висока степен на нападение: хлебарките се виждат често през деня.
Биоцидът да не се прилага повече от един път на месец.

1) срещу нимфи и възрастни на кафява хлебарка (Blattella germanica):
- една точка от 0.1 g/m2 при умерено заразяване т.е. много рядко се наблюдават хлебарки  през деня).
- две точки от  0.1 g/m2 (0.2 g/m2) при тежко заразявате т.е. обикновено се наблюдават хлебарки през деня.
За оптимална ефективност, примамката трябва да остане поне 14 дни на третираната площ. 
След един месец обработката може да се повтори, ако все още се забелязват хлебарки.

2) срещу нимфи и възрастни на черна хлебарка (Blatta orientalis)
- две точки от 0.1 g/m2 (0.2 g/m2).
За оптимална ефективност, примамката трябва да остане поне 4 седмици на третираната площ. 
Обработката може да се повтори, ако все още се забелязват хлебарки.

3) срещу нимфи и възрастни на американска хлебарка (Periplaneta americana)
- две или три точки от 0.1 g/m2 (0.2 - 0.3 g/m2).
За оптимална ефективност примамката трябва да остане поне 12 седмици на третираната площ. 
Обработката може да се повтори, ако все още се забелязват хлебарки.

4) срещу сиви  люспеници (Ctenolepisma longicaudatu – 0.1422 g/m2).
Поставете много малки капки на местата, където люспениците се крият и живеят. 
Тези области може да бъдат под и зад подови настилки и первази, под дървена облицовка, фуги, запълнени със силикон или други характерни местообитания.
Прилагат се много на брой малки точки с диаметър от 2 mm всяка, общо възлизащи между 0.1 и 0.2 g/m².
Нанасят се множество малки капки на местата, където люспениците се крият и живеят. 
Тези зони могат да бъдат под/зад основата на первази, под дървена облицовка или други покрити зони.
За оптимална ефективност примамката трябва да остане поне 8 седмици на третираната площ. 
Обработката може да се повтори, ако все още се забелязват люспеници.
Да не се използва за поддържаща обработка.  

 

Биоцидът се  прилага  с подходящ гел-апликатор.  
Ако патрона се използва само частично, след приключване на третирането се изважда от апликатора, запечатва се с предоставената крайна капачка и съхранява според указанията.
Преди обработка, професионалните потребители трябва да инспектират зоната, която ще се третира, за да се определят местата на заразяване с хлебарки и люспеници, напр. чрез използване  на капани и/или  провокиращи аерозоли, търсене на изпражнения, остатъци от кутикула, яйчни  капсули и т.н.

За максимална ефективност биоцидът трябва да бъде поставен в и около местообитанията на хлебарките и ако е възможно, между тези зони и източниците на храна. 
Всички източници на храна, подходяща за хлебарки, трябва да бъдат отстранени от заразената зона, за да се насърчи консумацията на биоцида.
Гелът се нанася точково в близост до ъгли, пукнатини и цепнатини (например зад или под оборудване и мебели като плотове, хладилници, готварски печки, мивки, вани и др.), празнини, канали, тръбопроводи, асансьорни шахти и др.
Биоцидът може да се прилага в чувствителни зони, където използването на конвенционални инсектициди е ограничено, например в близост до електрическо и електронно оборудване и др.
Когато са идентифицирани местата, от които става навлизане на хлебарки в обекта, се препоръчва поставяне на примамки в периферните райони. 
Гелът се прилага директно върху повърхностите като точки  или тънки ленти, на скрити места с нисък интензитет на осветяване. 
Да се третират места, недостъпни за деца или  домашни любимци: Да се избягва прилагането на гел на прекомерно прашни, влажни или мазни повърхности. 
Да не се прилага в области, подложени на мокро почистване. Да не се прилага върху области, които наскоро са били третирани с други инсектициди. 
Да не се замърсява биоцида с други инсектициди.

Ефектьт от обработката върху популацията на хлебарките може да бъде определен по броя мъртви хлебарки 24 часа след обработката.
Максимални нива на контрол се постигат между 6 дни и 12 седмици след обработката, в зависимост от нивото на заразеност и докато присъства гелът.   
Когато нивото на заразеност е високо, нанесения биоцид да се проверява редовно (веднъж месечно) и да се направи допълнителна обработка, ако е необходимо. 
Биоцидът да не се пpuлaгa повече от веднъж месечно.

Премахването на старите примамки/точки гел трябва да се извършва от професионален оператор за борба с вредители. 
Да се прочетат всички мерки преди използване. Ако третирането е неефективно, да се информира притежателя на регистрацията. 
Да не се прилага върху абсорбиращи повърхности. Да не се прилага на места, изложени на слънчева светлина или  върху топлинни източници. 
Да се прилага на места, защитени от дъжд.

Мерки за намаляване на риска:
Да не се прилага в  кошари за  животни и клетки. 
Не се препоръчва  за  употреба  в  места обитавани от насекомоядни птици  и влечуги. 
Да се съхранява извън обсега на деца. 
Да се носят подходящи защитни ръкавици при работа с продукта. 
Да се избягва контакт с кожата. 
Преди хранене и след употреба ръцете и откритата кожа да се измиват добре.  
Да не се прилага  върху повърхности, на които  се съхранява, приготвя  или  консумира храна  или фуражи. 
Да се използва само в недостьпни за деца и животни места. 
Да не се опитва да се отварят или презареждат празните опаковки.
 
Стратегии за избягване и управление на развитието на резистентност:
• Мерките за борба с вредителите да включват прилагането на добри санитарни практики и нехимични методи за контрол.
• Биоцидът винаги да се използва  в съответетвие с препоръките на етикета, по отношение на дозите и интервалите от време, на които трябва да се прилага. 
Трябва да се прилага препоръчаната. доза и да няма по-високи или по-ниски дози.
• Третиранията трябва да се редуват с употребата  на  продукти с различни начини на действие, т.е. да се избягва редуването на различни неоникотиноиди.
Препоръчително  е да се избягва използването на биоцида непрекъснато като единствено средство за контрол на  хлебарки.  
Биоцидът трябва да се използва като един компонент от интегрирана програма  за борба с вредителите, която включва гел примамки с различни хранителни основи и продукти от алтернативни химически класове с различни методи на приложение.
• Трябва да се наблюдават нивата на ефективност (периодични проверки на примамките) и да се изследват случаи на понижена ефективност за възмохсни доказателства за наличие на резистентност, като се отбележи, че санитарните условия и близостта на необработени обекти могат да допринесат за риска от реинвазия.
• В случаите, когато препоръчаните дози, правилно приложени, не дават очакваното  ниво на контрол и се наблюдава развитие на устойчивост, трябва да се избягва употребата на всеки продукт със същия механизъм на действие, особено неоникотиноиди.
• Ако започнат да се появяват признаци на резистентност, трябва да се положат всички усилия за ликвидиране на популацията. Мерките, необкодими за ликвидиране, ще варират в различни ситуации; 
Те могат да включват редица процедури, използващи както химични, така и нехимични мерки.

Опаковка: Пластмасови (РЕ) патрон и спринцовка – 30 гр

Доставките се извършват от куриерски фирми: СПИДИ и ЕКОНТ.
За поръчки до 49.99 лвдо офис на куриерски фирми СПИДИ или ЕКОНТ - 6.40 лв. с ДДС.
За поръчки над 50.00 лв., с тегло до 5 кг. - БЕЗПЛАТНА доставка до офис на куриерски фирми СПИДИ или ЕКОНТ.
За поръчки до адрес на клиента - доставката е съгласно ценовата листа на избрания от Вас куриер СПИДИ или ЕКОНТ. 

БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ЗА НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ (ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД).

Електронен магазин newfresh.org си запазва правото да откаже доставка до адреси, където подобна не може да бъде организирана с куриер или ако разходите на доставка значително надвишават обичайните, поради адреса на доставка или параметрите на стоката, като размери или тегло.

Запазваме си правото да поискаме клиента да заплати изцяло или частично транспортните разходи за много обемни и/или тежки пратки. Същите разходи ще бъдат уточнени в зависимост от самия продукт и адреса на доставка. Клиентът ще бъде уведомен предварително и има право да се откаже от поръчката, ако цената на транспортните разходи не е приемлива за него.

Преглед на стоката преди плащане. 
Също така за всички клиенти има и възможност за получаване на стоката директно от офиса на фирмата ни, но само след като клиента е направил предварително поръчка и е получил потвърждение от офиса за деня и часа за получаване й. 

Срокове за доставката на стоката:
Срокът на доставката е 1-2 работни дни и 3-4 дни за по-малките населени места, в зависимост от графика за обслужване на населеното място съгласно разчета на куриера. Точната информация за доставката и срока може да видите на сайта на куриера който сте избрали за вашата доставка.
В извънредни случаи или непредвидено затруднение при обработване на поръчките срокът също може да бъде удължен.
При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти.
Когато клиента се е регистрирал и е направил поръчка в интернет магазина, може по всяко време на да следи статута на поръчката си.
Нерегистрираните клиенти - нямат възможност да проследяват статута на поръчката си по интернет.
• Не се извършват доставки събота, неделя и през официални празници. По изключение с доплащане според тарифата на куриерската фирма, може да си получите стоката в събота, но това трябва предварително да сте го уточнили с наш служител.
• Поръчките, направени след 13.30 ч. може да се обработят и на следващия работен ден.
• Експресна доставка, се заплаща допълнително съгласно тарифите и срока на избрания куриер.
• Доставка с фиксиран час се заплаща допълнително съгласно тарифите на куриера и е с интервал +/- 30 мин.
• Времето за доставка е между 9.30 ч и 18.00 ч. съгласно избраната от Вас куриерска фирма.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне стоката в срок от 30 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, ако стоката не е ползвана, разпечатвана, с нарушен търговски вид съгласно член 50 от Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП). Връщането на стоката е за сметка на клиента. Не подлежат на връщане препарати, гелове, дезинфектанти, маски, шлемове, ръкавици.

За връзка с нас:
НЮ ФРЕШ ООД,
гр. Велинград, ул. Хан Аспарух 10
GSM: 0896 66 08 43,  0896 66 08 44;  02 / 981 32 58
e-mail: info@newfresh.org

При създаването и потвърждаването на поръчката си, всеки потребител дава своето съгласие за сключване на договор за покупко-продажба на избраната от него стока.

* Всички цени са в български лева с включен ДДС. 

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър

За да заявите рекламация моля използвате нашия ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И РЕКЛАМАЦИИ КАТО КЛИКНЕТЕ ТУК​.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне стоката в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, ако стоката не е ползвана, разпечатвана, с нарушен търговски вид съгласно чл. 50 от Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП). Връщането на стоката е за сметка на клиента.
Потребителят съгласно ЗЗП трябва да попълни формуляра за Връщане на стоки и Рекламации  или да заяви недвусмислено по друг начин решението си за откаже от договора (покупката). След попълване на формуляра или друго заявление, наш служител ще се свърже с Вас до 1 работен ден след получаване му.

Условия за връщане:
-    При връщане на продукта трябва да присъства оригинален документ за закупуването му (касова бележка, разписка за Пощенски Паричен Превод (ППП) или фактура), оригиналната гаранционна карта, с който е доставен;
-    В случай, че върнатия продукт е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, продукти увредени от токови удари, липсващи аксесоари, сертификат за гаранция, си запазваме правото да решим дали да приемем продукта и също така да приспаднем сумата за възстановяване по нанесените щети на продукта. При такова решение, клиентът ще бъде уведомен при постъпването на продукта в нашия сервиз и неговата проверка;
- След получаване на стоката, Търговеца има срок от 14 календарни дни съгласно ЗЗП в който трябва да върне парите на клиента.
- Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез  нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 14 календарни дни след връщане на стоката към Ню Фреш ООД.

Кликнете ТУК за да изтеглите стандартен формуляр за упражняване правото на отказ

За връзка с нас:  
НЮ ФРЕШ ООД,
гр. Велинград, ул. Хан Аспарух 10
тел.: 02 981 32 58, GSM: 0896 66 08 43
e-mail: info@newfresh.org