Отрова за мишки и плъхове - ИНФЕРНО паста - 5 кг.

Готовата за употреба отрова - Инферно - е подходяща за намаляване на числеността на мишките и плъховете. Може да се използва съвместно с дератизационни кутии.

Производител: Франция

Код на артикула: 201-908

Наличност: В наличност

Цена: 66,00 лв
Количество:

Готовата за употреба примамка в индивидуални сашета по 10g за контрол числеността на гризачи - сив плъх (R.norvegicus),черен плъх (R. rattus), домашна мишка (M. musculus) – в частни, обществени и селскостопански сгради. 
Категория на потребителите: Професионална употреба.
Прилага само в дератизационни кутии.
Да не се третират повърхности и обзавеждане, които са в контакт с храна за хора и животни. Дератизационните кутии се поставят по безопасен начин, за да се избегне неправилната употреба, случайно поглъщане от деца и нецелеви животни и разпиляване от гризачите в околната среда. Дератизационните кутии се поставят в засегнатите от гризачи, зони и помещения, до дупките на гризачите, по маршрутите им на движение и местата които основно предпочитат. Количеството готова примамка в дератизационните кутии да бъде съобразено с площта на засегнатата територия, плътността на заселване и препоръчаните дози.
Дози на приложение: 
За мишки: 3 сашета по 10g (30g) в дератизационна кутия, през 2-4 м. в зависимост от плътността на заселване; 
За плъхове: 18 сашета по 10g (180g) в дератизационна кутия/през 5-10 м. в зависимост от плътността на
заселване. Дератизационните кутии с примамката се контролират и презареждат през 7 дни в случаите на консумация, повредена или замърсена примамка. 
Необходимо време за поява на биоцидния ефект: от 4 до 10 дни след поглъщане на примамката. Не почиствайте точките с примамките между две третирания. Никога не почиствайте точките с вода.
Препоръки за безопасност: 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P103 Преди употреба прочетете етикета. P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка. P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Покажете опаковката и етикета, не предизвиквайте повръщане. Каквото и да е количеството на погълнатия препарат, не се хранете и не приемайте течности. В случай на остър стрес, се свържете с тел. 112. P401 Да се съхранява далеч от хранителни продукти и напитки, включително тези предназначени за животни. P501 Съдържанието/съдът да се унищожават съобразно с националното законодателство.
Използвайте ръкавици. След третиране с препарата, ръцете да се измият.
Инструкция за безопасна употреба: Да се работи с ръкавици. Не отваряйте торбичките. Да се попречи на достъпа на деца, домашни любимци и нецелеви животни. Да се съхранява далеч от хранителни продукти и напитки, включително тези предназначени за животни. Не излагайте препарата на пряка светлина. Измийте ръцете и изложената на биоцида кожа преди хранене и след употреба. Биоцидът не е предназначен за постоянна употреба. Третирането трябва да продължи максимум 6 седмици. 
Мерки за първа помощ:
В случай на излагане на пряко въздействие, уведомете незабавно и задължително някой от токсикологичните центрове, център за спешна медицинска помощ или лекар, и опишете ситуацията (покажете указанията върху опаковката, преценете поетата доза).
В случай на вдишване, останете на чист въздух и си почивайте.
В случай на контакт с кожата: съблечете заразените дрехи и си измийте кожата със сапун, после я изплакнете обилно с вода. Не използвайте разтворители и разредители.
При контакт с очите, измийте ги с тънка струя вода (по възможност хладка) в течение на няколко минути като държите клепачите отворени под струята.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИТЕ: Inferno NYNA D+ PATE / паста съдържа родентицид антикоагулант, едно лечение с витамин К1 може да се наложи за продължителен период.
Антидот: Витамин К (прилага се под наблюдение на лекар).
Опаковка: 5kg кофа съдържаща родентицидна примамка под формата на паста в предварително дозирани в индивидуални сашета по около 10g.
Активни вещества: Дифенакум (CAS 56073-07-5)0.005% m/m на kg, Денатониум бензоат 0,005% m/m на kg,
Главна група 3 - Контрол на вредители, Подгрупа тип 14 - Родентициди. Вид на биоцида: ПАСТА 
Произведено от: CAUSADE, FRANCE  

Правото на отказ не се прилага, когато:

  • Когато потребителят е закупил препарат под формата на течност, прах, гел и го е е отворил и използвал, (напълно или частично) като по този начин е нарушил оригинално опакования продукт.
  • За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.

 

 

Доставките се извърпват от куриерски фирми: СПИДИ и ЕКОНТ.
За поръчки до 49.99 лв. - доставката е съгласно ценовата листа на избрания от Вас куриер. 
За поръчки за и над 50.00 лв. - БЕЗПЛАТНА доставка.

Преглед на стоката преди плащане. 
Също така за всички клиенти има и възможност за получаване на стоката директно от офиса на фирмата ни, но само след като клиента е направил предварително поръчка и е получил потвърждение от офиса за деня и часа за получаване й. 
Срокове за доставката на стоката:
Срокът на доставката е 1-2 работни дни и 3-4 дни за по-малките населени места, в зависимост от графика за обслужване на населеното място съгласно разчета на куриера. Точната информация за доставката и срока може да видите на сайта на куриера който сте избрали за вашата доставка.
В инзвънредни случаи или непредвидено затруднение при обработване на поръчките срокът също може да бъде удължен.
При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти.
Когато клиента се е регистрирал и е направил поръчка в интернет магазина, може по всяко време на да следи статута на поръчката си.
Нерегистрираните клиенти - нямат възмоност да проследяват статута на поръчката си по интернет.
• Не се извършват доставки събота, неделя и през официални празници. По изключение с доплащане според тарифата на куриерската фирма, може да си получите стоката в събота, но това трябва предварително да сте го уточнили с наш служител.
• Поръчките, направени след 13.30 ч. може да се обработят и на следващия работен ден.
• Експресна доставка, се заплаща допълнително съгласно тарифите и срока на избрания куриер.
• Доставка с фиксиран час се заплаща допълнително съгласно тарифите на куриера и е с интервал +/- 30 мин.
• Времето за доставка е между 9.30 ч и 18.00 ч. съгласно избраната от Вас куриерска фирма.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне стоката в срок от 30 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, ако стоката не е ползвана, разпечатвана, с нарушен търговски вид съгласно член 50 от Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП). Връщането на стоката е за сметка на клиента. Не подлежат на връщане препарати.

За връзка с нас:
НЮ ФРЕШ ООД,
гр. София 1000, бул. Георги С. Раковски 108, ет. 1, офис 104
тел.: 02 / 981 32 58, GSM: 0896 66 08 43,
e-mail: newfresh.ltd@gmail.com и newfresh.ltd@abv.bg

При създаването и потвърждаването на поръчката си, всеки потребител дава своето съгласие за сключване на договор за покупко-продажба на избраната от него стока.

* Всички цени са в български лева с включен ДДС. 

За да заявите рекламация моля използвате нашия ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И РЕКЛАМАЦИИ КАТО КЛИКНЕТЕ ТУК​.

 

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне стоката в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, ако стоката не е ползвана, разпечатвана, с нарушен търговски вид съгласно чл. 50 от Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП). Връщането на стоката е за сметка на клиента.
Потребителят съгласно ЗЗП трябва да попълни формуляра за
 Връщане на стоки и Рекламации  или да заяви недвусмислено по друг начин решението си за откаже от договора (покупката). След попълване на формуляра или друго заявление, наш служител ще се свърже с Вас до 1 работен ден след получаване му.

Условия за връщане:
-    При връщане на продукта трябва да присъства оригинален документ за закупуването му (касова бележка, фактура), оригиналната гаранционна карта, с който е доставен;

-    В случай, че върнатия продукт е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, продукти увредени от токови удари, липсващи аксесоари, сертификат за гаранция, си запазваме правото да решим дали да приемем продукта и също така да приспаднем сумата за възстановяване по нанесените щети на продукта. При такова решение, клиентът ще бъде уведомен при постъпването на продукта в нашия сервиз и неговата проверка;
- След получаване на стоката, Търговеца има срок от 14 календарни дни съгласно ЗЗП в който трябва да върне парите на клиента.
Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез  нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 14 календарни дни след връщане на стоката към Ню Фреш ООД.

Кликнете ТУК за да изтеглите стандартен формуляр за упражняване правото на отказ

 

За връзка с нас:  
НЮ ФРЕШ ООД,
гр. София 1000, бул. Г. С. Раковски 108, ет. 1, офис 104
тел.: 02 / 981 32 58, GSM: 0896 66 08 43
e-mail
newfresh.ltd@gmail.com  и newfresh.ltd@abv.bg

Напишете отзив

Рейтинг: Лош Добър

Въведете кода в полето по-долу: