Наса ТАФ 250 мл. срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при лозя, овощни градини, свободни площи (стърнища).

Код на артикула: 0057-930

Наличност: ИЗЧЕРПАН

Наса ТАФ 100 мл. срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при лозя, овощни градини, свободни площи (стърнища).

 

НАСА ТАФ е разрешен за употреба срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при лозя, овощни градини, свободни площи (стърнища). Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели в доза 400 -1200 мл/дка.

Наса ТАФ може да се използва при: люцерна (срещу кускута), внесен 1-3 дни след прибиране на заразения откос; при безразсадни домати, внесен след сеитба, преди поникване на доматите, при поникнали плевели; при памук, тютюн, фъстъци преди сеитба (разсаждане) на културите при поникнали плевели (5-10 см височина на плевелите). Срещу едногодишни плевели и балур при соя, цвекло и други окопни култури, внесен по метода “намазване” с 50%-ов разтвор; при ориз - след жътвата. При слънчоглед, соя, пшеница, ечемик, внесен преджътвено, при влажност на зърното под 30%.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Прониква през листата и се придвижва в корените и коренищата за 1 до 3 денонощия. Потиска синтеза на аминокиселините. Едногодишните плевели загиват за 3-4 дни, а многогодишните - за 15–20 дни. Причинява увяхване и хлороза, следвани от загиване на надземната маса и подземните части на растенията.

НАСА ТАФ е листен хербицид при поникнала плевелна растителност.
Обработките с него са с дълготраен ефект при сухо време или при дъжд, паднал 6 часа след третиране.

Начин на дозиране:

Овощни (семкови и костилкови) и Лозя - 500 - 8 00мл/дка с 40 л. вода. Пръска се при фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.
Стърнища: 400  -600 мл/дка с 30 л. вода. Пролет и есен след прибиране , преди засяване на културата, фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели. Стърнищата да не се разорават преди третиране с продукта.
Спазвайте интервал минимум 7 дни между третиране и бработка на почвата за следващата култура.
Брой приложения в сезон:
овощни и стърнища - 1;
лозя - 2 в интервал минимум 28 дни; 

През активна вегетация на плевелите. 

Карантинен срок – 30 дни.
За постигане на ефект плевелите трябва да бъдат свежи и в активен растеж. 
Да се пръска при достатъчна почвена влага, температури между 20 и 30 градуса по Целзии и интензивно слънцегреене. 
Хербицидът може да се прилага с тракторни пръскачки, гръбни пръскачки и чрез мазане на концентриран разтвор със специални уредби. 
Да се работи с ограничители и ниско налягане – 2 атмосфери. 
Листата на плевелите не трябва да бъдат мокри по време на третирането. 
Разходът на работен разтвор варира от 3 до 20-30 л/дка в зависимост от използваната техника. П
ри частично заплевеляване НАСА 360 СЛ се прилага в концентрация 2% (200 мл/10 л вода). 
Площите в трайните насаждения (лозя и овощни градини) се третират след като са минали поне 10 дни от резитбата и почистването на издънките.

Лоза – 400-1200 мл/дка. 
Круша – 400-1200 мл/дка. 
Дюля – 400-1200 мл/дка. 
Ябълка – 400-1200 мл/дка. 
Праскова – 400-1200 мл/дка. 
Череша – 400-1200 мл/дка. 
Слива – 400-1200 мл/дка. 
Вишна – 400-1200 мл/дка. 
Кайсия – 400-1200 мл/дка. 
Орех – 400-1200 мл/дка. 
Бадем – 400-1200 мл/дка. 

Стърнища и ж.п. гари – 1200 мл/дка. Карантинен срок – 30 дни.

РАБОТЕН РАЗТВОР: 
До 30 л/дка, при използване на наземна техника. 
Може да се прилага и със специални уредби за мазане с концентриран разтвор или устройства тип "хербицидна мотика", 
при които съотношението хербицид-вода е 1:1.

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ: 
Няма вредно последействие за следващите в сеитбообращението култури, бързо се разгражда и инактивира от почвените микроорганизми. 
Персистентност в почвата - до 2 седмици.

Чувствителни плевели:
Житни: Пирей; Френски райграс; Мека овсица; Троскот; Закръглен циперус; Ежова главица, Кокоше просо; Многогодишен райграс; Ливадна метлица; Прешленеста кощрява; Зелена кощрява; Балур; Самосевски от Пшеница; Жълта тръстикова трева.
Широколистни: Обикновен щир; Амброзия; Полско огнивче; Полско подрумче; Див пелин; Бяла куча лобода; Хибридна лобода; Паламида; Поветица; Късодръжков магарешки бодил; Татул; Див морков; Двуредка; Бяла злолетница; Канадска кониза; Часовниче; Галинзога; Кръглолистов здравец; Крайморски ечемик; Млечен бодил; Червена мъртва коприва; Обикновенна лоличка; Обикновен звездан; Немиризлива лайка; Кръглолиста мента; Полски пролез; Пача трева; Тученица (тръстига); Полска къпина; Козя брада; Киселец; Обикновен спореж; Плюскавиче; Черно куче грозде.

Напишете отзив

Рейтинг: Лош Добър

Въведете кода в полето по-долу: