Космик - Cosmic - 1 л. срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при лозя, овощни градини, свободни площи (стърнища).

Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. -Лозя; Овощни градини – 400-1200 мл/дка -Ж.п.линии – 1200 мл/дка

Производител: Франция

Код на артикула: 1231-942

Наличност: В наличност

Цена: 29,90 лв
Количество:

Космик - Cosmic - 1 л. срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при лозя, овощни градини, свободни площи (стърнища).Неселективен системен тотален листен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.
Активно вещество: 360 г/л глифозат
Формулация: Разтворим концентрат (СЛ).
Разрешена употреба: за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при следните култури:

Лозя, овощни градини, свободни площи и стърнища 400 – 1200 мл/дка. През вегетация във фаза бутонизация на широколистните плевели и фаза изкласяване на житните плевели.


Механизъм на действие: системен хебицид, който се поема от зелените части на плевелите и се транслоцира до всички растежни точки, включително подземните коренища и коренови издънки на многогодишните плевели. Препаратът действа върху ензимите, необходими за синтеза на аминокиселини. Вследствие на това действие плевелите, постепенно пожълтяват, некротизират и загиват. (Едногодишните плевели загиват до 2-3 дни, а многогодишните до 15 – 20 дни).

Препоръки при употреба:
- Да се ползва чиста вода
- Да не се провежда пръскане, ако се очаква валеж до 4-5 часа след третирането.
- За постигане на максимален ефект, плевелите трябва да са развили достатъчна листна маса, за да може препарата да се поеме добре и да достигне до всички точки на растеж.
- При пръскането на овощни градини и лозя, третирането да бъде насочено към плевелите, така че работен разтвор да не попада върху зелените части на лозята и овощните дръвчета.

Екотоксичност: токсичен за риби и водни организми.
Категория за употреба: – ІІІ-та.
Карантинен срок: – 30 дни.

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ: 
Няма вредно последействие за следващите в сеитбообращението култури, бързо се разгражда и инактивира от почвените микроорганизми. 
Персистентност в почвата - до 2 седмици.

ФУНКЦИЯ: 
КОСМИК е тотален листен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни (в т. ч. и упорити храстовидни), житни и широколистни плевели по време на вегетацията им.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:  
КОСМИК се абсорбира от растенията чрез листата и стъблата. 
Придвижва се през растението към кореновата система, където се натрупва. 
Действува на различни ензимни системи, нарушава образуването на аминокиселини и други ендогенни химични вещества. 
Развитието на растенията се блокира 24 часа след третирането. 
Видимите симптоми на поражение като антоцианово оцветяване, последвано от пожълтяване и покафеняване на листата се проявява 4-7 дни при едногодишните плевели и 10 – 14 дни при многогодишните. Пълно
загиване настъпва след три седмици. 
Максимален ефект от Космик се получава в активен растеж, когато широколистните плевели са във фаза на изкласяване, а нежелани храсти преминали фаза буен растеж. В тези фази има обратен отток на хранителни вещества
към кореновата система и хербицидът се натрупва обратно в тях. 
Освен това в тези фази коренищните и кореновоиздънкови плевели са дали максимално надземна маса и хербицидният ефект е по- пълен. 
При контакт с почвата хербицидът се дезактивира и няма остатъчни количества.

Регистриран в Р. Българияв за приложение:
При лозя и овощни градини - в доза 400-1200 мл/дка и в ЖП линиив доза 1200 мл/дка срещу едногодишни и многогодишни плевели в активна вегетация и фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните
плевели и срещу балур от коренища- фаза 15-20 см височина.
 
Забележка: Една седмица преди третиране на трайните насаждения да се изрежат лакомците; леторастите да се превържат. Да се третира с насочено пръскане!

КАРАНТИНЕН СРОК: 30 дни

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: Космик е широкоспектърен хербицид. Унищожава всички едногодишни и многогодишни плевели и нежелани храсти.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Прибавете необходимото количество от препарата в малко вода, като разбърквате.
Разбийте добре сместа и прибавете останалото количество вода.
Препоръчва се направеният разтвор да се употреби веднага, не го пазете за следващи третирания.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: Непрофесионална: Продуктът може да се прилага от лица, навършили 18 години.

СМЕСИМОСТ: Не се препоръчва смесване на Космик с други препарати за растителна защита. За всички глифозат-съдържащи продукти се препоръчват смеси със Силвет, а при твърда вода и
с Хикс-чейндж.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:
Да се държат далеч от храна, напитки и храни за животни.
Да се съхранява в добре затворени оригинални опаковки в свежи и добре вентилирани помещения.
Съхранявайте на покрито, подходящо място далеч от източници на топлина или огън, при температури < 35°C.
Да не се съхранява в помещения при температури под –5°C

ТРАНСПОРТ:
Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари. Специални предпазни мерки: стабилен при стайна температура по време на транспортирането. Транспортът да се осъществява в подходящи затворени и с етикет контейнери.

СРОК НА ГОДНОСТ: 5 години

ЕКОЛОГИЧНИ ДАННИ: Не е вреден за водни организми. Силно токсичен за паяци. Няма вредни ефекти за нецелевите растения до 6 л/ ха.
ПОВЕДЕНИЕ В ПОЧВАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА: Не се очаква биоакумулиране на активното вещество.
ТОКСИКОЛОГИЧНИ ДАННИ: ЛД–50:орално за плъх - 5600мг/кг
ЕКОТОКСИЧНОСТ: Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища. Да се осигури нетретирана буферна зона в близост до неземеделски земи и повърхностни води, с цел опазване на водните организми и растенията, които не са обект на третиране.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА: Да се прилага при тихо време, без силен вятър, за да се избегне отвяване на струята. Да се използва в съответствие с изискванията на добрата промишлена хигиена и процедурите за безопасност. Температура за работа - при стайна температура. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Да се измият ръцете и другите експонирани области с мек сапун и вода преди употреба на храна, питиета или пушене, както и при приключване на работа. След работа: Да се измият откритите части на тялото с вода и мек сапун. Работното облекло да се свали и изпере. Предпазните средства да се почистят.

Доставките се извършват от куриерски фирми: СПИДИ и ЕКОНТ.
За поръчки до 49.99 лв.  до офис на куриерски фирми СПИДИ или ЕКОНТ - 5.50 лв. с ДДС.
БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ЗА НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ИЛИ ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД.

За поръчки за и над 50.00 лв., с тегло до 5 кг. - БЕЗПЛАТНА доставка до офис на куриерски фирми СПИДИ или ЕКОНТ.
За поръчки до адрес на клиента - доставката е съгласно ценовата листа на избрания от Вас куриер СПИДИ или ЕКОНТ. 

Електронен магазин newfresh.org си запазва правото да откаже доставка до адреси, където подобна не може да бъде организирана с куриер или ако разходите на доставка значително надвишават обичайните, поради адреса на доставка или параметрите на стоката, като размери или тегло.

    Запазваме си правото да поискаме клиента да заплати изцяло или частично транспортните разходи за много обемни и/или тежки пратки. Същите разходи ще бъдат уточнени в зависимост от самия продукт и адреса на доставка. Клиентът ще бъде уведомен предварително и има право да се откаже от поръчката, ако цената на транспортните разходи не е приемлива за него.

Преглед на стоката преди плащане. 
Също така за всички клиенти има и възможност за получаване на стоката директно от офиса на фирмата ни, но само след като клиента е направил предварително поръчка и е получил потвърждение от офиса за деня и часа за получаване й. 

Срокове за доставката на стоката:
Срокът на доставката е 1-2 работни дни и 3-4 дни за по-малките населени места, в зависимост от графика за обслужване на населеното място съгласно разчета на куриера. Точната информация за доставката и срока може да видите на сайта на куриера който сте избрали за вашата доставка.
В извънредни случаи или непредвидено затруднение при обработване на поръчките срокът също може да бъде удължен.
При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти.
Когато клиента се е регистрирал и е направил поръчка в интернет магазина, може по всяко време на да следи статута на поръчката си.
Нерегистрираните клиенти - нямат възможност да проследяват статута на поръчката си по интернет.
• Не се извършват доставки събота, неделя и през официални празници. По изключение с доплащане според тарифата на куриерската фирма, може да си получите стоката в събота, но това трябва предварително да сте го уточнили с наш служител.
• Поръчките, направени след 13.30 ч. може да се обработят и на следващия работен ден.
• Експресна доставка, се заплаща допълнително съгласно тарифите и срока на избрания куриер.
• Доставка с фиксиран час се заплаща допълнително съгласно тарифите на куриера и е с интервал +/- 30 мин.
• Времето за доставка е между 9.30 ч и 18.00 ч. съгласно избраната от Вас куриерска фирма.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне стоката в срок от 30 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, ако стоката не е ползвана, разпечатвана, с нарушен търговски вид съгласно член 50 от Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП). Връщането на стоката е за сметка на клиента. Не подлежат на връщане препарати, гелове, дезинфектанти, маски, шлемове, ръкавици.

За връзка с нас:
НЮ ФРЕШ ООД,
гр. Велинград, ул. Хан Аспарух 10
тел.: 02 / 981 32 58, GSM: 0896 66 08 43,
e-mail: info@newfresh.org

При създаването и потвърждаването на поръчката си, всеки потребител дава своето съгласие за сключване на договор за покупко-продажба на избраната от него стока.

* Всички цени са в български лева с включен ДДС. 

За да заявите рекламация моля използвате нашия ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И РЕКЛАМАЦИИ КАТО КЛИКНЕТЕ ТУК​.

 

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне стоката в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, ако стоката не е ползвана, разпечатвана, с нарушен търговски вид съгласно чл. 50 от Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП). Връщането на стоката е за сметка на клиента.
Потребителят съгласно ЗЗП трябва да попълни формуляра за
 Връщане на стоки и Рекламации  или да заяви недвусмислено по друг начин решението си за откаже от договора (покупката). След попълване на формуляра или друго заявление, наш служител ще се свърже с Вас до 1 работен ден след получаване му.

Условия за връщане:
-    При връщане на продукта трябва да присъства оригинален документ за закупуването му (касова бележка, разписка за Пощенски Паричен Превод (ППП) или фактура), оригиналната гаранционна карта, с който е доставен;

-    В случай, че върнатия продукт е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, продукти увредени от токови удари, липсващи аксесоари, сертификат за гаранция, си запазваме правото да решим дали да приемем продукта и също така да приспаднем сумата за възстановяване по нанесените щети на продукта. При такова решение, клиентът ще бъде уведомен при постъпването на продукта в нашия сервиз и неговата проверка;
- След получаване на стоката, Търговеца има срок от 14 календарни дни съгласно ЗЗП в който трябва да върне парите на клиента.
Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез  нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 14 календарни дни след връщане на стоката към Ню Фреш ООД.

Кликнете ТУК за да изтеглите стандартен формуляр за упражняване правото на отказ

 

За връзка с нас:  
НЮ ФРЕШ ООД,
гр. Велинград, ул. Хан Аспарух 10
тел.: 02 / 981 32 58, GSM: 0896 66 08 43
e-mail
i
nfo@newfresh.org

Напишете отзив

Рейтинг: Лош Добър

Въведете кода в полето по-долу: