Промоция

БУЗИН 7.5 гр. - Хербицид за контрол на плевели при картофи

Производител: Белгия

Код на артикула: 1698-915

Наличност: ИЗЧЕРПАН


БУЗИН
Хербицид за контрол на едногодишни широколистни и някои видове
житни плевели при картофи

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА:
БУЗИН е селективен хербицид за контрол на едногодишни широколистни и някои видове житни плевели, за приложение след засаждане, преди поникване при картофи.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

При картофи за контрол на едногодишни широколистни и някои видове житни плевели, в доза 75 г продукт/дка, приложен с 15-40 л/дка количество вода.
Момент на приложение: след засаждане, преди поникване на културата.
Максимален брой приложения на вегетационен сезон: 1
Карантинен срок (минимален интервал между последното третиране и прибирането на реколтата): не се изисква.
Техника на приложение: конвенционална наземна техника.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
Продуктът успешно контролира следните видове плевели: 
кръвно просо (Digitaria sp.),
кокоше просо (Echinochloa crus-galli), 
едногодишна метлица (Poa annua), 
червена мъртва коприва (Lamium purpureum), 
рапица (Brassica napus), 
бяла куча лобода (Chenopodium album), 
лайка (Matricaria inodora), 
полски пролез (Mercurialis annua),
прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria), 
попова лъжичка (Thlaspi arvense),
обикновен спореж (Senecio vulgaris), 
врабчови чревца (Stellaria media), 
персийско великденче (Veronica persica)
и трицветна теменуга (Viola tricolor).

Продуктът намалява заплевеляването от: 
петниста бударица (Galeopsis tetrahit) и
английски райграс (Lolium perenne).

Има ограничено действие при следните видове плевели: 
обикновен щир (Amaranthus retroflexus), 
лечебен росопас (Fumaria officinalis), 
трирога лепка (Galium aparine),
поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus) и 
черно куче грозде (Solanum nigrum).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Продуктът може да се използва върху една и съща площ максимум веднъж в рамките на един вегетационен сезон. 
Работният разтвор да не се транспортира извън третираната зона. 
Продукта не бива да се използват при посеви, предназначени за производство на посевен материал за картофи. 
В случай на пропадане на културата, на същата площ може да се засее само царевица след извършване на оран на дълбочина 15 см.

СЕИТБООБОРОТ:
Трябва да бъде извършена оран на 15 см дълбочина преди сеитба на други култури, като се имат предвид следните ограничения. 
На площи, третирани с БУЗИН да не се засява маслодайна рапица, фасул и червено цвекло в период от 6 месеца след третиране с продукта, а за люцерна и детелина – 4 месеца след третиране с продукта. На площи,
третирани с БУЗИН могат да се засеят моркови 3 месеца след третиране с продукта и след извършване на предварително разораване на почвата.

ФИТОТОКСИЧНОСТ:
При прилагане в дозите и по начина, посочен в указанията за употреба, продуктът не е фитотоксичен за картофи. 
Продукта не трябва да се използва при култури, страдащи от стрес по време на третирането. 
При прилагане на продукта при нови сортове картофи, препоръчваме да се консултирате с производителя/дистрибутора.

СМЕСИМОСТ:
Не се препоръчва смесване с други продукти за растителна защита.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
Да не се приготвя по-голямо количество разтвор от необходимият. 
При приготвянето на работния разтвор, напълнете половината резервоар с чиста вода и започнете да разбърквате. 
Изсипете препоръчаната доза от продукта в резервоара и след това допълнете с вода до достигане на желания обем на работния разтвор. 
Разбъркването продължава до използването на сместа за пръскане.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА:
При приготвяне и зареждане на работния разтвор да се носят защитни ръкавици. При прилагане на работния разтвор да се носят защитни ръкавици, защитно облекло и
ботуши. Да не се навлиза повторно в третираните площи до пълното изсъхване на листната повърхност. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се яде, пие или пуши в местата, където се
използва продукта. Да се измият ръцете и всички други изложени части със сапун и вода преди да се напусне работното място. Да се свалят замърсените дрехи и обувки.
Да се почистят оборудването и работните дрехи след употреба.

СЪХРАНЯВАНЕ:
Да се съхранява само в оригиналния съд, на хладно и добре проветриво място. Да се съхранява на сухо и хладно място. Да се пази от светлина.

Съдържание на активни вещества: Метрибузин - 700 г/кг (70%w/w)
Функция на ПРЗ – Хербицид
Вид на формулацията – Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Разрешен за употреба в Р. България с Разрешение № 01564-ПРЗ-1/14.03.2018 г.
Категория на употрeба: втора професионална.
Разфасовка: 7.5 гр.

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Напишете отзив

Рейтинг: Лош Добър

Въведете кода в полето по-долу: