Борба с кърлежи

Списъчен Изглед: Табличен
Подредба:

Пренасят много болести като: Лаймска болест, Марсилска треска, Q-треска, Кримска-Конго хеморагична треска, Туларемия, Кърлежов енцефалит, предизвикват алергии.